Welk gevolg heeft de betonstop voor mij?

De Vlaamse regering heeft onlangs een akkoord bereikt over een totale betonstop vanaf 2040. Welke gevolgen heeft dat voor jouw buurt, jouw woning en dat stukje grond dat je zal erven?

De betonstop in een notendop

47% van alle ruimte in Vlaanderen wordt momenteel ingenomen door woning, handel, industrie, wegen, parking en andere gebouwen. En dat is veel in vergelijking met onze buurlanden.

Het gevolg? De gekende files en een overmaat aan gesubsidieerde bedrijfswagens om ons over het hele land te vervoeren. Want elke Belg heeft een baksteen in z’n maag en droomt van zijn eigen, vrijstaand huis met tuintje. Nu al, of vanaf z’n pensioen.

Maar dat kan zo niet verder want we nemen steeds meer landbouwgebied en weiland in om op te bouwen, dus pleitte de huidige regering voor een totale betonstop vanaf 2040.

 

Betonwat?

De betonstop wil een einde maken aan nieuwe verkavelingen buiten de huidige woongebieden. Het gevolg is dus dat we de bebouwde ruimte van vandaag optimaal gaan benutten door een opsplitsing naar meerdere wooneenheden en focus op kleinere appartementen bij nieuwbouw.

We gaan dus met z’n allen wat dichter bij elkaar wonen, wat uiteraard ook heel wat mobiliteitsvragen oproept.

 

Wat betekent die betonstop voor mij?

Voor wie in zijn eigen huis blijft wonen zal de impact van deze regeling minimaal zijn. De regering zal je nooit kunnen verplichten je woning op te splitsen in appartementen. Villawijken en vrijstaande huizen zullen nooit volledig verdwijnen.

Maar heb je een stuk grond in bezit dat je ooit hoopt te verkavelen, dan kan de betonstop wel gevolgen hebben. De Vlaamse overheid belooft een compensatie voor wie hierdoor financieel verlies lijdt, maar je kan natuurlijk de situatie ook anticiperen door je grond beschikbaar te stellen aan een vastgoedontwikkelaar, zoals Vossemeren Development.

Woon je al in verstedelijkt gebied, dan zal je merken dat grote nieuwbouwprojecten in jouw buurt meer wooneenheden zullen bevatten dan nu gangbaar is. Op die manier wordt de huidige grond optimaal benut.

Hoe dichter we natuurlijk bij elkaar wonen, hoe hoger de nood aan openbaar vervoer. Want alle auto’s die vandaag op de Vlaamse wegen rond rijden zullen in sterk verstedelijk gebied enkel meer files veroorzaken en de nood aan parkeerplaatsen versnellen. Een toenemend gebruik van openbaar vervoer nodigt dienstverlenende bedrijven uit te verhuizen naar stadsgebied, wat opnieuw bedrijfswagens uitspaart.

En op die manier dragen we allemaal ons steentje bij aan een betere omgeving. Als vastgoedontwikkelaar houden we uiteraard rekening met deze trends, door nu al goed na te denken over optimale mobiliteit en de bouw van kleine maar kwalitatieve wooneenheden, zoals in Mortsel.

 

Heb je een grond ter beschikking om te verkavelen of interesse in een van onze nieuwbouwprojecten? Contacteer ons dan gerust voor meer informatie.